Forhåndsregler mot Coronaviruset

Instrumentkarantene:

Instrumenter som leveres til reparasjon vil ligge i karantene i 5 dager før de åpnes

Ved levering til reparasjon trenger vi følgende info:

  • kundenavn
  • instrumentnavn og modellbetegnelse
  • serienummer
  • kort beskrivelse av hva som ønskes utbedret.
Instrumentkarantene
Mann med mange pakker
Bestilling og sending av varer:

Vi sender selvfølgelig varer i posten

For å bestille kan du: