Vi vil hjelpe deg

Vi har tusenvis av produkter som vi ikke har rukket å legge inn i nettbutikken vår.

Dersom det er noen produkter du ikke finner på siden vår så er sjansen stor for at vi allikevel kan hjelpe deg. Send oss en e-post eller bruk kontaktskjemaet og skriv ned hva du ønsker deg og så tar vi kontakt med med deg for å hjelpe etter beste evne.

Kontaktinfo:
  • Adresse: Pilestredet 47 – 0350 Oslo – Norge
  • Telefon: 22462077 for SMS bruk  417 64 969
  • E-post: post@basunen.no
  • Facebook: Den Lille Basun AS  – Vi svarer på meldinger