THE TECHNICAL BASICS OBOE JUNIOR EDITION

Denne utgaven passer til alle som trenger grunnleggende tekniske øvelser.
Juniorutgaven inneholder en samling av øvelser som er blitt testet over mange år og har blitt en standard for effektivt å oppnå god, forutsigbar teknikk.
  • oppvarming, ambis-øvelser, sakte skalaer, kvint- og kvartøvelser
  • Klang- og legatoøvelser
  • Øvelser for registerskifte
  • Tonearters-øvelser, DUR, opptil 3# og 3b
  • Kromatisk skala-øvelser
  • Ters-øvelser
  • Staccato-øvelser
  • Arpeggio-øvelser
  • Moll-øvelser, opptil 3# og 3b

Siden noen instrumenter ikke har lav H eller Bb, begynner øvelsene på lav C . Den høyeste nota er stort sett C3, men noen øvelser strekker seg opp til E3.