Beskrivelse

Jo-Ral har en meget god og populær muteserie. Muter tilfører trompeten en rekke ulike tonale kvaliteter og gir stor variasjon i klanger og uttrykk.

Jo-Rals harmon mute er en av verdens mest populære muter av denne typen.  Bruk uten pinne (stem) gir den klassiske klangen mange ble introdusert for med Miles Davis. Pinnen kan settes langt inn eller skyves lengre ut og man kan på denne måten endre klangkarakter. En nyttig funksjon som gjør at man kan finstille lyden. som gjør det nyttig for solo eller ensemble forestillinger. Ved bruk av kobber endres overtonespekteret og man får en noe tettere og mørkere klang enn ved bruk av aluminium. Vår erfaring er også at muten tåler mer trykk uten å «gi etter» klangmessig.