Beskrivelse

Disse etydene er transkribert fra Bordognis vokaliser og er spesielt tilrettelagt for trombone. Etydene er ment å fremme teknikk og å utvikle interpretasjon av melodiske linjer. Med boken kommer også en CD hvor det ligger både piano akkompagnement som lydfiler og pdffiler med pianostemmene. Denne boken er nærmest en må ha for lærere og studenter.