Beskrivelse

Disse etydene er transkribert fra Bordognis vokaliser og er spesielt tilrettelagt for trombone. Etydene er ment å fremme teknikk og å utvikle interpretasjon av melodiske linjer.