Beskrivelse

Jo-Ral har en meget god og populær muteserie. Muter tilfører trompeten en rekke ulike tonale kvaliteter og gir stor variasjon i klanger og uttrykk.

Straight mute er sammen med cup muten den vanligste typen mute og gir en skarpere klang. Ved å lage bunnen av kobber endres overtonespekteret og man får en noe tettere og mørkere klang. Vår erfaring er også at muten tåler mer trykk uten å «gi etter» klangmessig. Denne modellen er foretrukket av mange trompetere i symfoniorkestre.